یادداشتهای یک دوست

جملات کوتاه و زيبا از کورش کبیر

1-دستانی که کمک می کنند پاکتر از دست هایی هستند که رو به اسمان دعا می کنند.
2-خدوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در ارزوها-یا به قدرت بیکرانت دستانم را تواناگردان یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی.
3-اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.
4-انچه جذاب است سهولت نیست،دشواری هم نیست،بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.
5-وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید،افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند،نه رفتار و عملکرد شما.
6-سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است،نگرانی از ان است که انسان را از بین می برد.
7-اگر همان کاری را انجام دهید که انجام می دادید همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.
7-افراد موفق کار های متفاوت انجام نمی دهند بلکه کار ها را بگونه ای متفاوت انجام میدهند.
8-بیش از انکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از انکه تصمیم بگیری با چند نفر
9-کار بزرگ وجود ندارد به شرطی که ان را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.
10-کارتان را اغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می اید.
11-انسان همان می شود که اغلب به ان فکر میکند.
12-همواره به یاد داشته باشید اخرین کلید باقی مانده شاید باز گشاینده قفل در باشد.
13-تنها راهی که به شکست می انجامد تلاش نکردن است.
14-دشوارترین قدم همان قدم اول است.
15-عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرد.
16-افتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون اورده باشد.
17-وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد به خاطر این است که شما چیز زیادی از ان نخواسته اید.
18-من یاور یقین و عدالتم من زندگی خواهم ساخت من خوشی های بسیار خواهم اورد من ملتم را سر بلند ساحت زمین خواهم کرد زیرا شادمانی او شادمانی من است.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸ساعت   توسط محمود زمانی  |