یادداشتهای یک دوست

نمرات نهائی درس کارگاه PLC ، مركز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی

كد درس: ۲۳۲۳

احمديان 18.5

اعتمادی 12

برخورداری 17

بهرامی 18.5

بهشتی 17

حسن زاده 19

طهماسبی 20

عادلی 20

قائد امينی 19

قليچ خان 19

محمودی 17.5

مردی 20

معصوميان 20

ناعمی 20

------------------------------------------------------------------------------------

كد درس: ۲۳۲۴

اوچی 19

احمدخانی 17.5

بدريان 19

حبيبی 13

رادپور 18.5

رضی 17

رمضانی 17.5

زحمت كش 16

زكی 20

عبدالهی 20

كرامتی 19

كوچكی 18

مجلس آرا 17.5

نرگسی 19

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت   توسط محمود زمانی  |